HISTORIA

Elg-yhtiöt Oy:n taustat ulottuvat 1960-luvulle asti.
 

1960-LUKU

Pertti Elg aloitti 1960-luvun alussa yritystoiminnan maansiirtourakoitsijana. Toiminnan vakiinnuttua ja liikesuhteiden kehittymisen myötä hänelle tarjoutui mahdollisuus osakkuuteen Asfalttilinja Oy –nimisessä asfalttiurakointia harjoittavassa yhtiössä. Asfalttitöiden lisääntymisen myötä hän vähitellen luopui maansiirtourakoinnista. Ajan kuluessa Asfalttilinja Oy kasvoi ja osakkaat katsoivat edulliseksi myydä yrityksensä.

1970-LUKU

Maanrakennus- ja asfaltointitöissä ollessaan Pertti Elgille oli syntynyt idea maa-aineksien kuljetusvälineiden kehittämiseksi ja siksi 1970-luvun alussa omakotitalon autotallissa Insinööritoimisto Pertti Elg tmi alkoi valmistaa ns. kasettilavoja, jotka antoivat kuljetusliikkeille merkittävän tehokkuuslisän (”kaksi kuormaa yhdellä kerralla”).

Yrityksen kasvaessa yksityisliike muutettiin kommandiittiyhtiöksi 1975. Pertti Elg osti Nurmijärven seurakunnalta  Nurmijärven Nummensyrjästä tontin, jolle alettiin rakentaa teollisuushallia. Seuraavina vuosina hallia laajennettiin liiketoiminnasta saaduilla tuotoilla ja tiloja alettiin myös vuokrata muille yrityksille. Tontin rakennusoikeuden tultua täyteen Pertti Elg osti naapurissa olleen maatilan, jotta teollisuustilaa voitaisiin rakentaa lisää.

Rautarakennetöistä saadun kokemuksen kartuttua ja asfalttitöiden ollessa edelleen mielessään Pertti Elg perusti uuden yhtiön 1977 (Repelg Oy), joka itse valmistetuilla koneilla teki asfalttiurakoitsijoille aliurakoina ns. kuumennuspintausta (TASK/MPKJ).

1980-LUKU

Uuden idean ympärille oli tapana perustaa uusi yhtiö. Jepetek Oy (1981) valmisti asfaltinlevittimien hydraulipalkkeja ja Elg-koneet Oy (1985) asfaltinlevittimiä. Asfaltointia alettiin harjoittaa uudestaan 1989 perinteitä kunnioittaen toiminimellä Asfalttilinja Oy (ent. Elg-koneet Oy).

1990-LUKU

Jepetek Oy aloitti ensimmäisenä Suomessa ns. remixer-työt (asfaltin uusiopintaus-menetelmä) vuonna 1990.

Syksyllä 1994 toimintaa järjesteltiin uudelleen niin, että kaikki perheyhtiöt yhdistettiin ja toiminta keskitettiin yhteen yhtiöön, Elg-yhtiöt Oy, jonka omistajina Pertti Elgin lisäksi ovat hänen neljä lastaan.

1.12.1997 toimitusjohtajaksi tuli Jukka Elg ja Pertti Elg siirtyi hallituksen puheenjohtajaksi.

2000-LUKU

Tuotekehitys on tuonut uusia lavatyyppejä (monilavat, kevytlavat, automaattikasetit).

Vuosi 2007 jäi viimeiseksi (toistaiseksi) päällystyskaudeksi. Teimme päätöksen keskittyä metalliin ja kiinteistöihin.

Kiinteistösijoittaminen on kasvanut.

 

 

päivitetty 16.2.2005